Experten aan het woord

Het Vlaams Verkeerscentrum ­onderzocht in 2019 het effect van verschillende snelheidsregimes op de Vlaamse autosnelwegen, in het kader van de luchtkwaliteit. Voor verkeersdoorstroming is 100 kilometer per uur voor auto's te verkiezen, stelt het rapport. Want als alle wagens met 100 kilometer per uur rijden, wisselen bestuurders minder vaak van...

Ronnie Belmans, energiespecialist verbonden aan de KU Leuven en het onderzoeks­centrum Energyville: 'Neem de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur: qua tijd maakt dat in België geen verschil, maar het verbruik zakt wel met 10 tot ­15 procent. Dat is een no-brainer.' Nederland voerde zo'n snelheidsverlaging...

Volgens de FOD Mobiliteit legde een bedrijfswagen vóór corona ­gemiddeld zo'n 28.000 kilometer per jaar af. Als we uitgaan van een gemiddeld verbruik van 6 liter/100km, dan is een tankkaart goed voor 1.680 liter diesel per jaar (de meeste bedrijfs­wagens rijden op diesel). Diesel kost nu iets meer dan 2 euro per liter, ­tegenover een (afgerond)...

100kmh tvv de warmste week

De opbrengst die via de webshop gemaakt wordt gaat van 3 december - 24 december naar de warmste week.

De Warmste week

In het nieuws

Gentenaars ijveren voor maximaal 100 kilometer per uur op autostrade: "Minder fatale ongevallen, minder geluidshinder en minder stress"

Ze zijn (voorlopig) maar met drie, maar Maarten Hentzen (43), Daniela Mahlke (46) en Stijn De Pauw (45) hebben grootse plannen. Het trio nodigt bestuurders uit om maximaal 100 kilometer per uur te rijden op de autosnelweg. "Het vraagt weinig inspanning, maar de voordelen zijn enorm", zeggen ze overtuigd. Lees het volledige artikel hier.


Persbericht

100km/h op de snelweg

Burgers starten actie om zo veel mogelijk 100km/h op autostrade te rijden

Het initiatief kwam tot stand na een uiteenzetting op Radio 1 en diverse persberichten rond het thema in de Standaard*. Daaruit blijkt, dat men door trager te rijden tot 20% minder fossiele brandstof kan verbruiken. De International Energy Agency (IEA) beweert: "Een verlaging met 10 km/h kan de olie consumptie met 290,000 olievaten per dag reduceren. Wordt dit strikt aangehouden, dan zou een benzinewagen gemiddeld 8 procent minder verbruiken en een dieselwagen 12 procent minder." Als men nog trager rijdt bereikt men zelfs meer. Dit maakt het direct de meest efficiente actie om olie import uit conflictgebieden te verminderen. Het Belgische verkeersinstituut Vias komt tot de conclusie dat het verbruik 'uiteraard' nog lager ligt aan lagere snelheden. 'Het hangt van heel wat factoren af, zoals het soort wagen', zegt woordvoerder Stef Willems. 'Maar wij gaan uit van een besparing van 15 tot 20 procent wanneer de snelheid van 120 naar 100 wordt gebracht.'

"Het is voor mij een no-brainer", zegt Maarten Hentzen, stichter van de actie. "Het kost minder geld en is goed voor mens en milieu - waarom zou ik het dan niet doen?" Maarten en zijn gezin vroegen zich af, hoe ze meer mensen konden stimuleren om trager te rijden. Een harde limiet komt er vanuit de overheid niet, maar als er genoeg burgers zijn, die zelf de beslissing nemen, kan de impact even groot zijn. Zo ontstond het idee, om een bumper sticker te ontwerpen. Niet om een snelheidslimiet af te dwingen, maar eerder om het te suggereren en om 100km/u legitiem te maken. De sticker is zowel een hart onder de riem voor de bestuurders, die al trager rijden als een extra stimulans voor de autobestuurders, die wel willen maar het nog niet of te weinig doen.

"We willen via de sticker 3 voordelen communiceren: milieu, economie en vrede. De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen afkomstig uit landen, die oorlog voeren en de mensenrechten schenden. Indien we minder fossiele brandstof kopen, gaat er minder geld naar de oorlogskassa. De milieu impact is gigantisch. De CO2 uitstoot, het fijn stof en de geluidshinder kunnen gereduceerd worden. Daarnaast bespaart niet alleen de individuele autobestuurder, maar ook bedrijven, die hun tankkaart uitgaven sterk zien stijgen, profiteren."

Bovenop deze 3 redenen geven studies ook andere voordelen aan zoals bv de reductie van fatale ongevallen, het inkorten van files, relaxter autorijden,... Iedereen kan voor zichzelf uitmaken, wat de voordelen voor het individu en de gemeenschap zijn. "Het voordeel van een suggestie is, dat je niemand zijn vrijheid afneemt, die bij autobestuurders graag geclaimd wordt. Als men sneller wil of moet rijden, dan kan dit nog altijd - ook met zo een sticker op jouw bumper."

Maarten en zijn gezin zijn niet de eersten met dit idee. In Australië kent men al lang de voordelen ervan om op autosnelweg 100km/u te rijden. In Nederland rijdt men sinds maart 2020 100km/u tussen 6 en 19u. Deze landen erkennen al de voordelen om maatschappelijke doelen te bereiken ten opzichte van de nadelen om enkele minuten later op de bestemming te geraken. In België hebben burgers nu de kans om een voortrekkersrol te spelen zonder dat het hun opgelegd wordt.

Maarten en zijn gezin hebben de eerste 1000 stickers gesponsord. Via verschillende vzw zoals Oxfam Wereldwinkels, Natuurpunt en Partago worden de stickers momenteel verdeeld. Een sticker kost 5 Euro en de opbrengst gaat integraal naar de vzw, waar je de sticker koopt. Om nog eens 10 000 stickers te verdelen heeft het burgerinitiatief extra centen nodig. Wie er meer voor wil doen, gaat naar de fysieke verdeelpunten of de webshop op 100kmh.be.

Het project "100kmh" zoekt nog partner bedrijven, organisaties en individuen om de verschillende acties te ondersteunen en uit te breiden. Geïnteresseerden nemen best contact op per telefoon of email